Jak oszacować moc instalacji fotowoltaicznej i dobrać ją do zapotrzebowania?

Decyzja o montażu instalacji fotowoltaicznej jest coraz częściej podejmowana przez właścicieli domów jednorodzinnych. Niewątpliwie ma to związek ze wzrostem świadomości ekologicznej, ale także ze zmianą przepisów i możliwością uzyskania dotacji na tego rodzaju inwestycje. Aby jednak wybrać najlepsze dostępne rozwiązanie, warto poznać najważniejsze kryteria i zasady doboru odpowiedniej mocy instalacji.

Istotne parametry przy wyborze instalacji fotowoltaicznej

W przypadku planowania montażu instalacji fotowoltaicznej na dachu domu konieczne jest uwzględnienie kilku czynników, które wpłyną na skuteczność inwestycji. Jednym z nich jest oczywiście powierzchnia dachowa. Należy jednak również wziąć pod uwagę fakt, że opłacalność instalacji zależy od jej mocy. Wybierając system o odpowiedniej mocy, można zoptymalizować jego działanie i osiągnąć satysfakcjonujące rezultaty.

Bilans energetyczny a moc instalacji

Najważniejszym kryterium doboru mocy paneli fotowoltaicznych jest zapotrzebowanie na energię. Aby określić optymalną moc, konieczne jest przeprowadzenie bilansu energetycznego, czyli porównania całkowitego zużycia energii z ilością energii, jaką może wyprodukować dany system. Podstawą do tego jest analiza rachunków za energię elektryczną oraz przeanalizowanie sezonowego zużycia energii.

W praktyce podstawowy bilans energetyczny można wyznaczyć, obliczając średnie roczne zużycie energii i dzieląc je przez liczbę godzin słonecznych w ciągu roku. Należy jednak pamiętać, że wartość ta jest tylko szacunkowa i w rzeczywistości może się różnić ze względu na zmienne warunki pogodowe czy zmieniające się potrzeby energetyczne.

Kierunek i nachylenie dachu a moc instalacji

Kolejnym istotnym czynnikiem wpływającym na moc instalacji fotowoltaicznej jest kierunek i nachylenie dachu, na którym mają być zamontowane panele. Idealnym rozwiązaniem jest dach skierowany na południe o nachyleniu 30–35 stopni. Jednak różnice w mocach instalacji skierowanych na różne strony świata nie są aż tak duże.